Nieuwe producten

 

Digital Combo Thermometer Humidity Gauge

TH-31 DIGITAL COMBO THERMOMETER HUMIDITY GAUGE

 

Digitale thermometer/ hygrometer

• Snel af te lezen digitale hygrometer & thermometer.

• Onafhankelijke verplaatsbare sondes: meet warmte & vochtigheid op verschillende locaties!

 

• Quick-reading digital Hygrometer & Thermometer.

• Independent remote probes: Measure heat & humidity at different locations!

 

 

RT-600E REPTITEMP DIGITAL THERMOSTAT

 

Temperature Controller for Terrariums

• Afstandstemperatuursensor met 185 cm kabel.

• Regelbereik temperatuur: 10°C tot 50°C.

• Stuurt verwarmings- en koelapparaten tot 600 watt aan (600 W maximale weerstandsbelasting).

• Regelt de temperatuur door verwarmingsapparaten in de “HEAT” -modus te schakelen of door koelapparaten (bijv. ventilator) in de COOL”-modus te zetten.

• LCD-scherm met gemakkelijke programmering via twee knoppen.

• Een ingebouwd geheugen bewaart instellingen in geval van een stroomuitval.

• Het alarm knippert & klinkt als de temperatuur een extreem hoog of laag niveau bereikt. 

 

• Remote Temperature Sensor with 6 foot (185 cm) cable. 

• Temperature control range: 50°F to 122°F (10 C to 50 C). 

• Controls up to 600 watts of heating devices. 

• Controls up to 150 watts of cooling devices. 

• Controls temperature by turning on heating devices in “HEAT” mode or by turning on cooling devices (e.g., fan) in “COOL” mode. 

• LCD display with convenient two-button programming. 

• Built in memory stores settings in case of power failure. 

• Alarm flashes & sounds when temperature reaches extreme high or low levels.

 

De bronafbeelding bekijken

CT-20E CREATURES FEEDING TONGS DELUXE 15.24 CM

 • Ideaal voor bidsprinkhanen, insecten en andere ongewervelden.
 • Veilig voor zowel uzelf als uw huisdieren.

 

 • Easily and safely feed Arachnids, Insects, and other Invertebrates with these Glow-in-the-Dark Feeding Tongs.
 • Ideal for praying mantises, insects and other invertebrates. Safer for you and your creature pets.

 

CT-3E CREATURE HABITAT KIT

 • Ideaal voor spinnen, insecten en andere ongewervelde dieren.
 • RVS roestbestendig gaasscherm.
 • 22 x 21.5 x 30 cm. 

 

 • The perfect bug-sized habitat for spiders, insects, and other invertebrate species.

 • Starter kit includes substrate, décor, and Insect guide to help new keepers get started keeping their favorite creepy-crawly.

 

CT-6E Creatures Den

 • Ideaal voor spinnen.
 • 52 x 27 x 20.3 cm.

 

 • Start your creepy-crawlies right with the Zoo Med Creature Den Low Profile Starter Kit.
 • Includes thermometers, décor, substrates, and an exclusive low-profile glass terrarium. Ideal for a variety of ground-dwelling Tarantulas, Insects, and other Invertebrate species.